پنج‌شنبه, 26 مهر 1397

عنوان : نتیجه برگزاری مزایده مغازه های پارك الغدیر
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ 
ساعت : ۱۲:۵۷:۲۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

اطلاعیه نتیجه برگزاری مزایده مغازه های پارک الغدیر 
با عنایت به درج آگهی در روزنامه های کثیرا لانتشار و شرکت افراد بومی در مزایده مذکور بازگشایی پاکات رسیده به دبیرخانه شهرداری جورقان در جلسه کمیسیون معاملات شهرداری در مورخ 97/3/21 راس ساعت 10 با حضور اعضای کمیسیون و برخی شرکت کنندگان تشکیل و نتایج آن به شرح ذیل حاصل گردید :
الف - مغازه شماره یک با ابعاد 3*4 
تعداد شرکت کننده شش نفر 
1- قربانعلی شهبازی قیمت پیشنهادی ماهیانه : 2.557.000 تومان
2- احمد احمدی قیمت پیشنهادی ماهیانه : 2.063.000 تومان
3- رضا انصاری قیمت پیشنهادی ماهیانه : 2.052.000 تومان
4- سعید محمدی قیمت پیشنهادی ماهیانه: 1.720.000 تومان
5- اکبر کریمی قیمت پیشنهادی ماهیانه : 1.660.000 تومان
6- محمد شهبازی قیمت پیشنهادی ماهیانه : 1.273.000 تومان.
ب) مغازه شماره دو با ابعاد 3*4 
تعداد شرکت کننده سه نفر 
1-رحیم شکری قیمت پیشنهادی ماهیانه : 2.567.000 تومان
2-کریم شکری قیمت پیشنهادی ماهیانه : 2.077.000 تومان
3- مهدی شکری قیمت پیشنهادی ماهیانه : 1.265.000 تومان
ج) مغازه شماره سه با ابعاد 3*8 
تعداد شرکت کننده سه نفر 
1- یزدان مشهدی قیمت پیشنهادی ماهیانه : 2.5670.000 تومان 
2- حشمت اله دینی قیمت پیشنهادی ماهیانه : 2.067.000 تومان
3- محمد دینی قیمت پیشنهادی ماهیانه : 1.665.000 تومان
روابط عمومی شهرداری جورقان

نمایش تعداد بازدیدها : 42

بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری جورقان

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0