دسته بندي اخبار 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ 
 | 
تعداد بازدید : ۳۱۰  |  تعداد نظرات : ۰
طرح 10 هکتاری خوشه صنعتی شهرداری جورقان طرح 10 هكتاری خوشه صنعتی شهرداری جورقان 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ 
 | 
تعداد بازدید : ۳۰۷  |  تعداد نظرات : ۰
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ 
 | 
تعداد بازدید : ۳۵۵  |  تعداد نظرات : ۰
صفحه1از18123456...18.بعدي.برو

جورقان از قراء قدیمه است ابومسلم عبدالرحمن بن عمر احمد بن احمد جورقانی منسوب به آنجاست و گمان نویسنده این است که با جورقان فعلی یکی است.

تاریخ مفصل همدان تالیف احمد صابری همدانی
      5.6.6.0
      گروه دورانV5.6.6.0