جورقان از قراء قدیمه است ابومسلم عبدالرحمن بن عمر احمد بن احمد جورقانی منسوب به آنجاست و گمان نویسنده این است که با جورقان فعلی یکی است.

تاریخ مفصل همدان تالیف احمد صابری همدانی

دسته بندي اخبار 
تفكیك اراضی دره باغ
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ 
 | 
تعداد بازدید : ۹  |  تعداد نظرات : ۰
شهردار جورقان خبر داد . اجرای فاضلاب شهری در جورقان پس از سالها توقف
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ 
 | 
تعداد بازدید : ۲۲  |  تعداد نظرات : ۰
ادامه اجرای پروژه فاضلاب شهر جورقان
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ 
 | 
تعداد بازدید : ۴۰  |  تعداد نظرات : ۰
المان فاطمه الزهرا س
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ 
 | 
تعداد بازدید : ۵۰  |  تعداد نظرات : ۰
شهردار جورقان با رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان دیدار كرد
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ 
 | 
تعداد بازدید : ۳۰  |  تعداد نظرات : ۰
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ 
 | 
تعداد بازدید : ۳۶  |  تعداد نظرات : ۰
صفحه1از12123456...12.بعدي.برو
      6.0.14.0
      گروه دورانV6.0.14.0