دسته بندي اخبار 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ 
 | 
تعداد بازدید : ۳۴۳  |  تعداد نظرات : ۰
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ 
 | 
تعداد بازدید : ۲۴۶  |  تعداد نظرات : ۰
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ 
 | 
تعداد بازدید : ۲۹۴  |  تعداد نظرات : ۰
صفحه1از14123456...14.بعدي.برو

جورقان از قراء قدیمه است ابومسلم عبدالرحمن بن عمر احمد بن احمد جورقانی منسوب به آنجاست و گمان نویسنده این است که با جورقان فعلی یکی است.

تاریخ مفصل همدان تالیف احمد صابری همدانی
      5.6.6.0
      گروه دورانV5.6.6.0