جورقان از قراء قدیمه است ابومسلم عبدالرحمن بن عمر احمد بن احمد جورقانی منسوب به آنجاست و گمان نویسنده این است که با جورقان فعلی یکی است.

تاریخ مفصل همدان تالیف احمد صابری همدانی

دسته بندي اخبار 
دنیای پنهان گوراوان
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ 
 | 
تعداد بازدید : ۳  |  تعداد نظرات : ۰
مطالبی در مورد اومیكرون
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ 
 | 
تعداد بازدید : ۱  |  تعداد نظرات : ۰
بازآفرینی شكارگاه بهرام گور
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۲  |  تعداد نظرات : ۰
دیدار شهردار جورقان با معاون محترم عمرانی وزیر كشور و رییس سازمان شهرداریهای و دهیاریهای كشور
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۰  |  تعداد نظرات : ۰
هفته بسیج
هفته بسیج هفته بسیج 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۶  |  تعداد نظرات : ۰
آیین تجلیل از مسئول كتابخانه شهر جورقان
آیین تجلیل از مسئول کتابخانه شهر جورقان آیین تجلیل از مسئول كتابخانه شهر جورقان 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۸  |  تعداد نظرات : ۰
صفحه1از9123456...9.بعدي.برو
      6.0.14.0
      گروه دورانV6.0.14.0