دسته بندي اخبار 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ 
 | 
تعداد بازدید : ۲  |  تعداد نظرات : ۰
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ 
 | 
تعداد بازدید : ۴  |  تعداد نظرات : ۰
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۱  |  تعداد نظرات : ۰
صفحه1از17123456...17.بعدي.برو

جورقان از قراء قدیمه است ابومسلم عبدالرحمن بن عمر احمد بن احمد جورقانی منسوب به آنجاست و گمان نویسنده این است که با جورقان فعلی یکی است.

تاریخ مفصل همدان تالیف احمد صابری همدانی
      5.6.6.0
      گروه دورانV5.6.6.0