دسته بندي اخبار 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ 
 | 
تعداد بازدید : ۳۲۷  |  تعداد نظرات : ۰
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ 
 | 
تعداد بازدید : ۳۲۳  |  تعداد نظرات : ۰
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ 
 | 
تعداد بازدید : ۳۷۹  |  تعداد نظرات : ۰
صفحه1از15123456...15.بعدي.برو

جورقان از قراء قدیمه است ابومسلم عبدالرحمن بن عمر احمد بن احمد جورقانی منسوب به آنجاست و گمان نویسنده این است که با جورقان فعلی یکی است.

تاریخ مفصل همدان تالیف احمد صابری همدانی
      5.6.6.0
      گروه دورانV5.6.6.0